Veřejná sbírka na opravu varhan v kapli hradu Bouzov

Ve spolupráci s Obecním úřadem Bouzov jsme v roce 2016 vyhlásili veřejnou sbírku na opravu varhan v hradní kapli. Varhany, které vyrobila firma z nedalekého Uničova, jsou díky způsobu výroby a umístění unikátní.

Přispět nám můžete formou osobního daru do našich kasiček přímo na hradě nebo zasláním finančního obnosu na účet číslo 35-1801694369/0800. Pomozte nám prosím opravit hradní varhany, aby mohl jejich zvuk znovu znít při slavnostních příležitostech. 

Na konci roku 2021 byly kasičky otevřeny a na účet bylo vloženo dalších 55 560 Kč. Děkujeme návštěvníkům, kteří přispěli. Zároveň chceme moc poděkovat za dary na transparentní účet, které přišly o velikonocích.

Doufáme, že se v letošním roce otevře naše velikonoční výtvarná dílna, kde budete moci také přispět do kasičky.