Život na středověkém hradě Bouzov

Speciální prohlídky určené pro žáky 4. - 7. tříd základních škol. Kromě historie hradu, se žáci seznámí i s informacemi o životě na hradě v období středověku a novověku (šlechtické zábavy i každodenní život) a sami se aktivně zapojí do prohlídky.