Fotogalerie

V letošním roce si společně s Národním památkovým ústavem připomínáme rod Habsburků prostřednictvím akce "Habsburkové - domovem i v Českých zemích." V rámci tohoto projektu vznikla webová galerie, která představuje členy rodu Habsburků.

Od roku 1590 stáli v čele Řádu německých rytířů, který od roku 1696 vlastnil hrad Bouzov, představitelé rodu Habsburků. Výjimku tvořila období od 1624 do 1641 a od 1664 do 1780. Od třicátých let 19. století byl z rozhodnutí císaře Františka I. tento titul poskytován výhradně rakouským arcivévodům.

V rámci prohlídkové trasy "Arcivévodův okruh" byly v Kapitulní síni nainstalovány kopie portrétů jednotlivých velmistrů a v Alžbětině křídle byly shromážděny a vystaveny jejich originály.

Tímto bychom chtěli poděkovat zámku v Bruntále a Muzeu v Bruntále, kteří nám poskytli portréty velmistra Karla I. Josefa a velmistra Viléma Habsburského pro vytvoření jejich kopií, které bylo díky tomu možné vystavit v Kapitulní síni.

Poděkování patří také frimě Triniti art s. r. o. z Olomouce, která kopie obrazů vyrobila včetně zasedacího pořádku v Kapitulní síni.

Děkujeme také firmě PM studio Litovel za zhotovení systému popisek s QR kódy.